Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Poděkování dárcům

Poděkování dárcům
Peníze

Děkujeme touto cestou všem dárcům, kteří dobrovolně a nezištně přispěli finanční částkou na opravu kotle. Velice si vážíme této pomoci. I díky ní se mohlo již začít s odstrojováním kotle.

Od srpna do prosince 2011 dosáhla celková výše finančních příspěvků od dobrovolných dárců částky 71 900 Kč.Chcete přispět na opravu kotle lokomotivy 475.111?

Lokomotiva 475.111

24. října 2011 skončila lokomotivě 475.111 technická způsobilost kotle. V tom okamžiku přestala být lokomotiva provozuschopnou. Tuto nepříjemnou, ale neodvratnou skutečnost může odvrátit jen generální oprava kotle. Ta vyžaduje i nemalé finanční prostředky. Rozpočet na opravu kotle je 2,5 mil. Kč.

Pro všechny, kteří se chtějí spolupodílet na opravě finančním darem určeným výhradně pro generální opravu kotle, jsou zde kontaktní údaje:

  • Banka: ČSOB Plzeň
  • Číslo účtu: 279 871 873 / 0300
  • Variabilní symbol: 475111 (číslo lokomotivy bez mezer a teček)

Další údaje jsou v sekci Kontakt.

Všem dárcům předem mnohokrát děkujeme.


Zpět