Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

O nás

O nás

Iron Monument Club Plzeň je jednou ze zakládajících základních organizací občanského sdružení Český svaz ochránců památek. IMC Plzeň sdružuje zájemce o technické památky, zejména o historii železnic. Touto činností se členové klubu zabývali nezávisle na oficiálních strukturách již od první poloviny 80. let a během existence klubu objevili a zachránili několik parních lokomotiv, historických železničních vozů a stabilních parních strojů.

Základ sbírky IMC Plzeň tvoří v současné době tyto exponáty:

 • Parní rychlíková lokomotiva 475.111, vyrobená firmou Škoda Plzeň v roce 1947. Lokomotivu provozuje IMC ve spolupráci s Českými drahami a používá ji pro vedení historických vlaků.
 • Průmyslová parní lokomotiva typu CS 400, která je výrobkem ČKD Praha z roku 1956. Od roku 2016 je lokomotiva znovu plně provozní. Nyní plní traťovou službu pod číslem 313.902.
 • Tendrová parní lokomotiva 433.025, ČKD Praha z roku 1948, je v současné době zařazena do projektu Legie 100. Iron Monument Club Plzeň společně s Československou obcí Legionářskou a Českými drahami a.s. zahájily společně projekt záchrany stroje 433.025. Po celkové rekonstrukci a úplném zprovoznění bude "Skaličák" primárně plnit úkoly přepravy historického Legiovlaku v rámci projektu Legie 100.
 • Nákladní parní lokomotiva 556.0210, Škoda Plzeň 1953, v neprovozním stavu. V období březen 2004 - únor 2005 byla lokomotiva umístěna před obchodním centrem Olympia v Plzni.
 • Osobní motorový vůz M 133.005 na pohon dřevoplynem, vyrobený Škodou Plzeň v roce 1943. Přestože je zachována pouze vozová skříň bez motorové části, jedná se o velmi cenný exemplář, který by si zasloužil renovaci a zprovoznění.
 • Čtyři osobní vozy řady Ci z období let 1910 až 1925. Vozy čekají na opravu.
 • 8 čtyřnápravových rychlíkových vozů řady Bam v neprovozním stavu. Z těchto vozů plánuje IMC vytvořit muzejní vlakovou soupravu, která spolu s lokomotivou 475.111 dokonale navodí atmosféru našich železnic 50. a 60. let 20. století.
 • Dvounápravový služební vůz řady Dd z třicátých let minulého století.
 • Dvounápravový služební vůz řady Dsd z roku 1950. Vůz je provozní a je po vzhledové stránce uveden do stavu odpovídajícího roku výroby.
 • Dvounápravový poštovní vůz řady Fk z třicátých let minulého století.
 • Čtyřnápravový rychlíkový vůz řady Ca rakouské konstrukce z počátku minulého století.
 • Dva stabilní parní stroje, používané v provozech lihovaru.
 • Dva stabilní parní stroje pro pohon čerpadel ve vodárnách ČSD.
  Parní stroj z vodárny Staňkov je dlouhodobě zapůjčen Ekotechnickému muzeu Praha. Společně s parním kotlem a zařízením čerpadla je umístěn ve veřejně přístupné expozici v Praze Bubenči.
  Parní kotel a parní stroj z vodárny Pocinovice je připraven pro umístění v expozici regionálního muzea Techmania Plzeň.

Činnost sdružení směřuje ke stálému rozšiřování výše uvedené sbírky. Jedná se především o soustavné vyhledávání dalších historických vozidel, která se objevují v souvislosti s modernizací a obnovou parku Českých drah. IMC Plzeň je jedinou nestátní organizací v západočeském regionu, která vlastní a provozuje parní lokomotivu a další historická železniční vozidla.

IMC Plzeň společně se Škoda Bus Clubem Plzeň vlastní a provozuje historický autobus Škoda 706 RTO Lux z roku 1961.

V celém regionu západních Čech, i mimo něj IMC pravidelně pořádá jízdy nostalgických vlaků určených široké veřejnosti. Tyto akce vzbudily ohlas mezi všemi vrstvami zájemců a vytvořily si tak dobrou, trvale rozvíjenou tradici. Na podobných akcích též spolupracuje s ostatními, podobně zaměřenými organizacemi z tuzemska i ze zahraničí.

Dalším bodem aktivit IMC Plzeň je vydávání pohlednic, plakátů, odznaků a dalšího propagačního materiálu se železniční tematikou.

Nejvýznamnějšími partnery IMC Plzeň na poli železničního muzejnictví jsou regionální muzeum Techmania Plzeň a Železniční muzeum Lužná u Rakovníka. Hlavní náplní spolupráce s těmito organizacemi je vzájemné poradenství v oblasti kolejových vozidel a stabilních parních strojů. Jedním z vrcholů dosavadní spolupráce s Muzeem Škoda byla příprava a realizace výstavy fotografií Lokomotivy Škoda, která se uskutečnila v první polovině roku 2002 v Dopravním muzeu Norimberk. Předmětem spolupráce s Železničním muzeem Lužná u Rakovníka jsou zejména dlouhodobé zápůjčky exponátů ze sbírek IMC Plzeň do expozice muzea a spolupráce při organizování jízd parních vlaků.

14. dubna 2006 byla založena odborná sekce CS IMC. Jejím cílem je organizování společných akcí, zaměřených na poznávání historie a současnosti kolejové dopravy, dokumentace drah a vytvoření turistické muzejní dráhy v lokalitě Soos - Kateřina, okres Cheb.

Cílem IMC Plzeň je záchrana a prezentace historických památek s důrazem na železnici. Dále rozšiřování parku provozních kolejových vozidel, jejich provozování při zajišťování služeb zákazníkům a v neposlední řadě i jejich zachování pro budoucí generace. Opravy, údržba a provoz historických exponátů se však neobejdou bez potřebného finančního zajištění a bez nutnosti dodatečné finanční podpory ze strany ochotných partnerů. Proto se touto cestou obracíme na případné zájemce o poskytnutí jakékoliv finanční pomoci.

Stáhnout informace jako soubor PDF

Nahoru