Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Uhelná dráha DIOSS Nýřany

Uhelná dráha DIOSS Nýřany

Brigáda na muzeální dráze - 27. 5. 2018

Brigáda na muzeální dráze - 10. 9. 2016

V sobotu 10. 9. 2016 se konala brigáda na muzejní dráze v Nýřanech. Byla zcela zprovozněna železniční zastávka NÝŘANY – Šůlova ulice. Dále jsme provedli instalaci označení železniční stanice DIOSS. V této stanici je pak nově osazeno výhybkářské stanoviště.

Další fotografie...

Brigáda na muzeální dráze - 4. 9. 2016

V neděli 4. 9. 2016 proběhla další z brigád na muzejní dráze. V současné chvíli je trať zcela osazena návěstidly traťové rychlosti, sklonovníky tratě, přejezdovými kříži a místem s označením "pískejte D". Výměny na vlečce jsou osazeny opravenými svítícími výměnovými návěstidly. Konce nástupiště na zastávce Nýřany-Šůlova jsou označeny návěstidly "Konec nástupiště".

Další fotografie...

Brigáda na muzeální dráze - 22. 8. 2016

V uplynulém týdnu odpracovali členové IMC Plzeň spolu s místními dobrovolníky a členy Sboru dobrovolných hasičů města Nýřany velký kus práce na muzejní dráze v Nýřanech. Mimo výkonových a jiskrových zkoušek lokomotivy 313.902 provedli členové IMC a další dobrovolníci, kteří mají zájem o spolupráci na muzejní dráze, namazání a provozní ošetření výhybek a výkolejky, osazení dalších přejezdových křížů, osazení rychlostníků a osazení konců nástupiště v zastávce Nýřany – Šůlova. Dobrovolní hasiči zajistili požární asistence podél trati při zkouškách lokomotivy a dopravu vody do lokomotivy.

Další fotografie...

Nakládka a odvoz pražců - 18. 8. 2015

I přes nepřízeň počasí bylo na muzeální dráze opět živo. Na trať vyrazil pracovní vlak, který odvezl pražce, které byly vyměněny během oprav dráhy.

První vlak po 18 letech - 8. 8. 2015

Další fotografie...

Uhelná dráha před zprovozněním

Další fotografie...

Nahoru