Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Galerie

Galerie

Fotogalerie opravy lokomotivy 433.025

Zatěžovací zkouška mostu Plzeň - Křimice, 29. 11. 2006

Ve středu 29. 11. 2006 byla naše parní lokomotiva 475.111 použita při zátěžové zkoušce nového mostu v železniční stanici Plzeň - Křimice. Most je součástí výstavby tzv. 3. železničního koridoru a bude sloužit pro přemostění západní části silničního obchvatu Plzně.

Isonzo 1916, 14. 10. 2006

V sobotu 14. 10. 2006 se v Třemošné u Plzně uskutečnila akce Isonzo 1916 s ukázkou bojového střetu z 1. světové války. IMC Plzeň zajistil dopravu návštěvníků akce historickým vlakem s parní lokomotivou 770.11 (475.111).

Firemní akce Plzeň - Stod, 30. 9. 2006

Den otevřených dveří ŠKODA Holding, a.s., 23. 9. 2006

Oslavy 130 let trati Zdice - Protivín, 20. 5. 2006

Oslavy osvobození, 6. a 7. 5. 2006

Oprava parního stroje 475.111, leden - květen 2006

Nahoru