Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

PRAZDROJ LIDEM

PRAZDROJ LIDEM

Slavnostní předání daru

Ve středu 15. února 2012 proběhlo v pivovaru Plzeňský Prazdroj slavnostní předání finančního daru v hodnotě 500 000 Kč předsedovi naší organizace. Celý obnos bude použit na opravu kotle lokomotivy 475.111.


Děkujeme za Váš hlas pro projekt "Zachování parní lokomotivy 475.111 v provozu".

Lokomotiva 475.111

Zásluhou Vašich hlasů se tento projekt umístil na 1. místě. Lokomotiva tak získává finanční dar 500 000 Kč. Dále jste přispěli částkou 11 313 Kč prostřednictvím zaslaných dárcovských zpráv (DMS).

Parní lokomotivu 475.111 "Šlechtična" vyrobenou plzeňskou firmou ŠKODA v roce 1947 vlastní a provozuje naše organizace jako provozuschopnou technickou památku. Nyní, aby vyhověla zákonným bezpečnostním požadavkům pro další provoz, prodělá lokomotiva velkou opravu kotle. Ta umožní jeho provozuschopnost na dalších minimálně 18 let.

Děkujeme všem, kteří svým hlasem přispěli a pomohli tak získat prostředky pro udržení lokomotivy v provozuschopném stavu.

Podrobnosti o výsledku hlasování a další informace byly uveřejněny na www.prazdrojlidem.cz.

Prazdroj lidem

Letáky ke stažení

Informace o projektu v médiích

Děkujeme za Vaši podporu a za další šíření tohoto poděkování.


Zpět

Nahoru