Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Teplá zkouška lokomotivy 313.902 (CS 400) - 21. 7. 2017

Teplá zkouška lokomotivy 313.902 (CS 400) - 21. 7. 2017

V pátek byla úspěšně provedena "teplá" zkouška kotle parní lokomotivy 313.902. Po absolvování technické prohlídky kotle a tlakové zkoušky kotle jsme v pátek 21. 7. 2017 provedli zkušební zatopení lokomotivy. Byla prováděna kontrola těsnosti při teplém stavu. Naši členové dále prováděli dotěsnění některých armatur a seřízení pojišťovacích ventilů na přesný tlak.

Zpět