Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na 475.111 - 1. 3. 2017

Práce na 475.111 - 1. 3. 2017

Začátek roku zastihl "pětasedmu" ve stadiu mnoha oprav většího rozsahu. Nejrozsáhljší opravy se provádějí na tendru, jeho spojení s lokomotivou a na mechanickém přikladači. Vyměněna a opravena byla zkorodovaná místa a šachta mechanického přikladače. Také parní stroj přikladače prošel opravou. Dále je repasováno spojení lokomotivy s tendrem - hlavní spojovací čep, odrazníky včetně svých vedení i pružnice zajišťující pružnost spojení.

Na lokomotivě probíhá oprava křižáčku šoupátkové tyče na levé straně, napaječe na výfukovou páru i jeho výtlačného potrubí. Důležitá je rovněž oprava pružnice levého běhounu pod budkou, která proto musela být z rámu vymontována. Na roštu probíhá výměna roštnic, opraveno bylo i uložení táhel na ovládání roštových polí.

Zpět