Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na CS 400 - 25. 8. 2015

Práce na CS 400 - 25. 8. 2015

Tělesa obou napaječů byla repasována, pracuje se na jejich držácích, kterými budou připevněna k rámu lokomotivy. Zároveň se pracuje na regulátoru v dýmnici. Připravují se kotlové trubky pro výměnu.

Zpět