Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na CS 400 - 21. 7. 2015

Práce na CS 400 - 21. 7. 2015

Začaly práce na parním stroji lokomotivy. Pravý blok válců byl odstrojen. Víka šoupátkové komory a parního válce byla sundána. Šoupátko bylo vyjmuto ze šoupátkové komory a všechny části jsou postupně čištěny a kontrolovány.

Zpět