Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na CS 400 - 17. 3. 2015

Práce na CS 400 - 17. 3. 2015

Probíhá odstrojování lokomotivy. Byl odstraněn obal skříňového i válcového kotle. Čepy hnací a spřažených náprav a pravítka křižáků byly očístěny, ošetřeny a obaleny ochranným obalem chránícím proti poškození. Vše se připravuje na prohlídku kotle.

Zpět