Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na CS 400 - 10. 3. 2015

Práce na CS 400 - 10. 3. 2015

Po převozu CS 400 z pivovaru Plzeňský Prazdroj do DKV Plzeň byla lokomotiva přesunuta do stání v rotundě a začalo její odstrojování za účelem zjištění technického stavu. Jako první bylo demontováno tyčoví pohonu a rozvodu. Dále byly demontovány oba vodojemy umístěné po obou stranách kotle. V pořadí další byly části armatury, např. napaječe a vodoznaky.

Zpět