Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na lokomotivě - 1. 4. 2014

Práce na lokomotivě - 1. 4. 2014

Údržbové práce na lokomotivě nepolevují ve svém tempu. Potrubí pod budkou je kompletní, výtlačná roura od levého napaječe k napájecímu dómu je také hotova. Nadále se pracuje na parních válcích, na které byly namontovány nové odvodňovací ventily.

Zpět