Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na lokomotivě - 18. 3. 2014

Práce na lokomotivě - 18. 3. 2014

Oba bloky parních válců a šoupátkových komor byly po aplikaci základové barvy opatřeny novým černým nástřikem. Také levá strana budky dostala nový nástřik. Servmomotor je opět na svém místě pod pravým ochozem. Nová topná dvířka s indiánem jsou již kompletní a plně funkční. Rovněž potrubí k přepínači injektoru je hotové. Nadále probíhá výroba nové výtlačné roury od levého napaječe k napájecímu dómu.

Zpět