Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na lokomotivě - 11. 3. 2014

Práce na lokomotivě - 11. 3. 2014

Oba bloky parních válců a šoupátkových komor byly po odstranění starého nátěru nastříkány základovou barvou. Servomotor rozvodu je po kontrole a opravě a čeká ho montáž na své místo. Opravou prošel i napaječ na pravé straně. Probíhá výroba nové výtlačné roury od levého napaječe k napájecímu dómu.

Zpět