Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na lokomotivě - 25. 2. 2014

Práce na lokomotivě - 25. 2. 2014

Práce na lokomotivě pokračují nezmenšenou měrou dál. Demontovaný servomotor byl rozebrán a podroben důkladné prohlídce, regulátor se vrátil zpět do parojemu, který byl uzavřen víkem. Dále probíhá výroba nového potrubí v budce a pod ní. Také je odstraňován starý nátěr na šoupátkových komorách. Renovací prošla topná dvířka včetně rámu, který byl již namontován na dveřnici.

Zpět