Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Práce na vagónu - 29. 10. 2013

Práce na vagónu - 29. 10. 2013

Z vagónu byl odstraněn špatný tmel, vnější oplechování prochází opravou, popřípadě výměnou zkorodovaných částí. Ve vyklizeném interiéru je kompletně odstraňována původní, dnes již zetlelá, výdřeva.

Zpět