Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Opravy armatury - 28. 5. 2013

Opravy armatury - 28. 5. 2013

Po prvních úspěšných jízdách zkompletované lokomotivy po generální opravě kotle se naše pozornost zaměřila na opravy závad, které se během prvních jízd projevily. Jedná se hlavně o těsnost sedel a ventilů a drobné nedodělky.

Zpět