Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Obalové plechy - 16. 3. 2013

Obalové plechy - 16. 3. 2013

Pokračuje montáž obalových plechů válcového kotle. Očištěné a opravené plechy jsou postupně společně s tepelnou izolací pod nimi montovány na příslušná místa na kotli. Dokončuje se montáž kyvné podpěry pod dveřnicí topeniště. Začala montáž dvojitého výfukového stojanu do dýmnice pod dyšnu Kylchap.

Zpět