Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Nedělní brigáda - 27. 1. 2013

Nedělní brigáda - 27. 1. 2013

V dýmnici se zvětšují otvory pro přesné šrouby držící kotel v předním nosiči. Dokončené otvory jsou osazeny šrouby a ty jsou pevně dotaženy. Zároveň se připravuje přehřívačová hlava pro montáž přehřívačových článků. Dokončuje se montáž ochozů podél kotle a čistí se hlavní rám lokomotivy.

Zpět