Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Oprava kotle lokomotivy 475.111 - 14. 11. 2012

Oprava kotle lokomotivy 475.111 - 14. 11. 2012

Nové splavy pod napájecím dómem byly vevařeny do kotle na své místo. Obě boční záplaty i s rozpěrkami jsou také na svém místě. Nový nožní rám byl po svém přichycení definitivně přivařen ke spodku skříňového kotle.

Zpět