Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Oprava kotle lokomotivy 475.111 - 29. 10. 2012

Oprava kotle lokomotivy 475.111 - 29. 10. 2012

Byla odstraněna pecní trubkovnice, která bude nahrazena novou. Ve skříňovém kotli byl vyvařen varník a připravují se záplaty obou bočních vnějších stran, které musely být kvůli vyboulení vyříznuty. Je hotový nový nožní rám, který se připravuje na přivaření na své místo. Také byla opravena dýmnice, ve které byly zeslabené plechy nahrazeny novými částmi.

Zpět