Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Oprava kotle lokomotivy 475.111 - 25. 9. 2012

Oprava kotle lokomotivy 475.111 - 25. 9. 2012

Po odstranění nožního rámu musely být vyříznuty části plechů kotlové skříně na obou stranách, protože se zjistilo, že jsou vyboulené. Budou nahrazeny nově vyrobenými. Zároveň se dýmniční trubkovnice připravuje na osazení novými trubkami, které na svůj okamžik teprve čekají. Bohužel, pecní trubkovnice je ve stavu, který nedovoluje její další použití. Bude proto odstraněna a nahrazena novou.

Zpět