Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - 6. 3. 2012

Aktuálně - 6. 3. 2012

Stále probíhá demontáž výstroje kolem kotle. Byly odebrány oba odkalovače pod kotlem a začala demontáž vzduchových potrubí. Připravuje se odebrání kompresoru a obou přítokových rour k parním válcúm.

Zpět