Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - 21. 2. 2012

Aktuálně - 21. 2. 2012

Byly vyjmuty kompletně všechny trubky z kotle. Pohon a rozvod lokomotivy byl zakryt, aby se zabránilo vnikání nečistot do ložisek. Z kotle byly demontovány pojišťovací venitly a kompletně sejmuto jeho oplášťování.

Zpět