Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - 23. 1. 2012

Aktuálně - 23. 1. 2012

Naplno se rozběhla demontáž přehřívačových článků. Byly kompletně povoleny a následně vyjmuty tři spodní řady článků. Každý z nich byl řádně označen a jejich hrdla byla před dalšími úkony očištěna a nakonzervována. Zároveň byla také odmontována topná dvířka.

Zpět