Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - 18. 1. 2012

Aktuálně - 18. 1. 2012

Pokračuje odstrojování kotle a budky lokomotivní čety. Byly sňaty kryty přítokových trub k parním válcům, pohon rychloměru a píšťala.

Zpět