Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - 21. 4. 2010

Aktuálně - 21. 4. 2010

Přípravy "pětasedmy" na Slavnosti svobody nadále pokračují. Práce je stále dost a dost.

Největší opravou je aktuálně výměna nosiče těsnění dýmničních dveří. Ten dosluhující je již značně zkorodovaný a začíná se rozpadat. První snímek zachycuje pohled na celý nosič, na druhém je detail profilu pro těsnění. Další dvě fotografie přibližují přípravu dýmnice na výměnu nosiče a část odstraněného betonu z dýmnice a zbytky původního nosiče těsnění.

Před pravidelnou roční prohlídkou kotle byly vymontovány všechny výmyvky. Teď po prohlídce půjdou zpět na své místo. Spolu s vymývacími otvory byly očištěny, dostaly nové těsnění a probíhá jejich montáž na svá místa.

Další snímky přibližují čištění drátěných sít z dýmince, která plní funkci jiskrojemu, čištění klapek popelníku a opravu nátěru obalu válcového kotle.

Poslední fotografie zachycuje Michala Haleše při demontáži pyrometru pro měření teploty páry v šoupátkové komoře ze starého bloku parních válců.

Zpět

Nahoru