Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 27. 10. 2009

Aktuálně - od 27. 10. 2009

Pokračuje oprava kompresoru. Byly odstraněny krycí plechy, odmontováno spojovací potrubí a schůdky na ochoz. Poté byl kompresor demontován z lokomotivy a postupně rozebrán.

Zpět