Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 12. 8. 2009

Aktuálně - od 12. 8. 2009

Pokračují opravy vnějšího nátěru služebního vozu, byl dosazen nový komín od kamen. U "Šlechtičny" byla provedena revize kotelního tlakoměru a brzdových tlakoměrů. Jako další příklad lze uvést opravu rozdělovače páry.

Zpět