Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 17. 4. 2009

Aktuálně - od 17. 4. 2009

Byla dokončena montáž přítokových rour. Dalším krokem bylo betonování spodní části dýmnice novým betonem. Ten starý byl odstraněn již dříve.

Následovala zpětná montáž komína, po které v dýmnici zbývala již jen instalace výfukového zařízení Kylchap a ochranných sít. Tím je dýmnice hotova. Snímky zachycují umisťování komína pomocí jeřábu a zároveň ukazují všechny instalované hotové přehřívačové články.

Zpět

Nahoru