Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 8. 4. 2009

Aktuálně - od 8. 4. 2009

Po úspěšné vodní tlakové zkoušce kotle lokomotivy 475.111 se mohlo přistoupit k montáži přítokových rour a nových přehřívačových článků. Nejprve se zkompletovaly přítokové roury.

Hotové přehřívačové články jsou před konečnou montáží vyzkoušeny vodním tlakem, zkontrolovány a řádně označeny. Teprve pak mohou být usazeny do kotle.

Hotové, vyzkoušené a označené přehřívačové články jsou postupně montovány k přehřívačové skříni v dymnici.

Zpět

Nahoru