Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 25. 3. 2009

Aktuálně - od 25. 3. 2009

Dalším bodem opravy lokomotivy 475.111 byla vodní tlaková zkouška kotle po montáži nové komunikační roury. Pod dozorem kotelního komisaře proběhla úspěšně 17. 3.

Pokračuje výroba nových přehřívačových článků, aby mohly být usazeny do kotle. Snímky zachycují detail kolínka, připravené nové trubky a jejich opracování před svářením.

Nové jsou nejen samotné přehřívačové články, ale i jejich utěsnění na přehřívačové skříni pomocí kulových těsnících vložek. Fotografie zachycují sestavu pro upevnění a utěsnění přehřívačových článků.

Zpět

Nahoru