Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 1. 10. 2008

Aktuálně - od 1. 10. 2008

Byly dokončeny přípravné práce, které směřovaly k demontáži komunikační roury. Z dýmnice byl kompletně demontován komín a sňat kryt přehřívačové skříně, která byla následně také vyjmuta.

Na první sérii snímků jsou postupně demontovaná přehřívačová skříň, vyjmutý dvojitý komín a pohled do dýmnice bez komína a celého přehřívače.

Na třetím snímku je zachycen Standa Šrefl, který leží v kotli pod parojemem a pomocí autogenu se snaží uvolňovat "tvrdohlavé" součásti. Další snímek ukazuje dýmnici shora bez krytu přehřívačové skříně a bez komína, připravenou k čištění. Poslední fotografie zachycuje Míru Kalivodu, jak čistí poněkud zkrácený článek přehřívače, který poslouží jako vzor pro ohýbání trubek pro nové přehřívačové články.

3. 10. 2008 - demontáž komunikační roury

V pátek 3. října konečně nastal okamžik, kdy po všech nutných a náročných přípravných pracech mohla být vymontována komunikační roura. Fotografie postupně ukazují demontáž roury z dýmnice, pohled do kotle a dýmnice bez komunikační roury a vlastní, již vyjmutou, komunikační rouru. Na posledním snímku je detail ukazující místo závady.

Zpět

Nahoru