Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 20. 8. 2008

Aktuálně - od 20. 8. 2008

Jak je již dostatečně známo, nemohla se naše parní lokomotiva 475.111 zúčastnit plánované akce Oslavy výtopny Zdice - 80 let od položení základního kamene, která se konala 16. srpna 2008 v prostorách bývalého depa Zdice (dnešního Muzea železniční a silniční historické techniky).

Důvodem, který znemožnil naši účast, je závada na komunikační rouře. Ta spojuje regulátor v parojemu s přehřívačovou skříní.

Byla demontována víka parojemu a napájecího dómu, komín a poškozené přehřívačové články.

První snímek zachycuje dýmnici po demontáži výfukové dyšny Kylchap a části přehřívačových článků. Na dýmniční trubkovnici je podle stop vodního kamene dobře vidět, které články jsou poškozené.

Na druhém snímku jsou demontované přehřívačové články. Důvodem jejich častých oprav je jejich značné stáří. To spolu s extrémním teplotním a tlakovým namáháním a agresivním prostředím, které panuje v zatopeném kotli, napomáhá jejich poruchovosti.


Třetí fotografie ukazuje otevřený napájecí dóm po demontáži víka a vnitřních roštů. Je dobře vidět kryt, pod kterým vede komunikační roura. Kryt je nutné demontovat, aby bylo možné tuto část komunikační roury zkontrolovat.

Poslední snímek zachycuje Jirku Mirvalda, který se dokázal nasoukat do parojemu, aby se podíval, co brání demontáži krytu komunikační roury v napájecím dómu.


Zpět

Nahoru