Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 13. 8. 2008

Aktuálně - od 13. 8. 2008

Po úspěšném návratu z Chodských slavností přišla opět na řadu údržba a drobné opravy, aby byla lokomotiva připravena na další akci.

Objevily se dvě závady, které je nutno vyřešit. První závadou je netěsný nýt v levém předním rohu nožního rámu v topeništi. Aby byla možná oprava, bylo nutno nejprve vypustit vodu z kotle. Druhým krokem bylo rozebrání části roštu tak, aby byl umožněn přístup k nožnímu rámu. Až potom bylo možno provést kontrolu netěsného místa a stanovit další postup.

První dva snímky zachycují Petra Hoška, jak rozebírá rošt. Po jeho rozebrání nastoupil Miroslav Kalivoda, kterého zachycuje třetí snímek při kontrole inkriminovaného místa.

Druhou nepříjemností bylo prasklé těsnění předního víka pravého parního válce. Víko bylo demontováno, prasklé těsnění bylo nahrazeno novým a vše bylo opět smontováno. Poslední snímek zachycuje Jirku Mirvalda při další drobné opravě.

Zpět

Nahoru