Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 16. 7. 2008

Aktuálně - od 16. 7. 2008

V rámci příprav na Chodské slavnosti probíhá oprava regulátoru. Pro renovaci závitů byla použita zubní vrtačka(!), což opravňuje k tvrzení, že s parní lokomotivou se musí zacházet s lékařskou jemností a přesností.

Zajímavé překvapení čekalo na stanovišti strojvedoucího. Zástupci ptačí říše neváhali a vybudovali si zde dočasný domov k vyvedení svých potomků. Ani čilý pracovní ruch nedonutil opeřence opustit své hnízdečko. Jak je vidět, i parní lokomotiva může existovat v souladu s přírodou a poskytnout živým tvorům útočiště...

Zpět

Nahoru