Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Aktuálně - od 18. 6. 2008

Aktuálně - od 18. 6. 2008

V rámci příprav na Chodské slavnosti probíhají údržba a opravy naší "Šlechtičny" 475.111. Byl demontovnán a rozebrán regulátor, umístěný v parojemu. Je to jedna z klíčových částí parní lokomotivy a jeho správná funkce je naprosto nezbytná.

Zároveň byl demontován přehřívačový článek z kotle. Ten poslouží jako šablona pro ohýbání trubek na nové články. Také pokračuje výroba nového pracovního stolu.

Zpět

Nahoru